MENU
Home Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře a kliknutím na možnost „Souhlasím“ uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem:

Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji správci osobních údajů (jak je identifikován níže), jsou následující:

jméno, příjmení, telefonní číslo, email, fotografie, datum narození, adresa trvalého pobytu, informace o mém vzdělání a profesní historii, výsledcích vstupních testů nebo jiné informace v rozsahu poskytnutém správci, např. CV.

Tyto údaje jsou shromažďovány a budou zpracovávány následujícími subjekty:

Správce osobních údajůAIMTEC a.s., se sídlem U Prazdroje 2807/08, 301 00 Plzeň, Česká republika, IČO: 25201816, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 558.

Správce osobních údajů zavede technologická, fyzická, administrativní a procedurální záruky, které budou v souladu se standardy přijatými v příslušném odvětví za účelem ochrany a zajištění důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti zpracovávaných osobních údajů, zabránění neoprávněnému užití nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům či porušení zabezpečení osobních údajů (bezpečnostní incidenty) v souladu s pokyny a interními postupy Aimtec a platnými právními předpisy.

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje budou zpřístupněny následujícím příjemcům osobních údajů nebo kategoriím příjemců:

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty příslušným orgánům oprávněným na základě platných právních předpisů.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány: osobní údaje budou uchovávány po dobu deseti let. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale vymazány.

Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání či omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky k tomuto zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Veškerá práva popsaná v tomto odstavci mohou být uplatněna zasláním emailové žádosti správci osobních údajů na adresu: hr@aimtecglobal.com

Beru též na vědomí, že mám právo podat stížnost u místně příslušného orgánu dozoru, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zpracování mých osobních údajů je nezbytné pro splnění účelu, který je popsán výše. Pokud nedojde k udělení souhlasu nebo pokud později podám žádost o vymazání svých údajů nebo svůj souhlas odvolám, může to znamenat, že společnosti Aimtec mě nebudou moci informovat o jakýchkoliv budoucích pracovních příležitostech, ani posoudit moji vhodnost pro takovou pozici.

loading

Kontakt

AIMTEC a.s.
U Prazdroje 2807/8, 301 00 Plzeň
Česká republika

Tel.: +420 377 225 215
E-mail: lide@aimtecglobal.com

Aimtec
© Aimtec All rights reserved.